various artists x-or on tour!
x-or cd fr 04

dirk van weelden voice
carl beukman bass
gert -jan prins electronics

tracks:
wij hebben de indruk...
alles in de wereld...
het tweede couplet...
het plezier van de
oplossing...
wie ziet hoe willekeurig...
er is geen vastgesteld
doel...

richard barrett electronics
luc houtkamp alto saxophone
track:
lnr

mary oliver hardanger fiddle
david dramm composition
track:
generator

luc houtkamp tenor saxophone
fred van hove piano
carl beukman bass
gert-jan
prins percussion, electronics
track:
udb

furt extended
mary oliver violin voice
carl beukman bass
richard barrett electronics
paul obermayer electronics
track:
macro

luc houtkamp tenor saxophone
johannes bauer trombone
fred van hove piano
carl beukman bass
gert jan prins percussion electronics
track:
dbnn

analecta
david dramm guitar vocals
carl beukman bass
gert-jan prins percussion electronics
track:
ladder/my
brain

recorded from october / december 1996
cover design by henry van kleeff

back to mainpage